EuresChannel adviseert

DoelgroepenLinksDoelgroepenMiddenDoelgroepenRechts

EuresChannel is een netwerk opgezet om de grensoverschrijdende arbeidsmobiliteit in de Frans-Belgische grensstreek te vergemakkelijken. De basisdiensten van EuresChannel zijn informatie en gratis advies geven over grensoverschrijdend werken, afhankelijk van de behoeften van de klant.

Werkzoekende

De werkzoekende die de uitdaging aangaat om werk te zoeken over de grens of die vragen heeft omtrent arbeids- en levensomstandigheden in het buitenland.

Werknemer

De grensarbeider die reeds actief is over de grens en specifieke problemen of vragen heeft over zijn belastingen, zijn sociale zekerheid, zijn arbeidscontract, ...

Werkgever

De ondernemer die arbeidskrachten uit het buitenland wenst aan te trekken of er een activiteit wenst op te starten.